O SOLI - PANONIJA SO

O SOLI

Budite so životu!

Bez soli, kao ni vode, nema života! So je jedna od tek nekoliko supstanci bez kojih čovek ne može da preživi. I zbog toga je so imala, i još uvek ima, veliku ulogu u našim životima.

Uticaj soli na razvoj civilizacije

Čovek je so otkrio negde oko 10.000 godine pre nove ere i čim je otkrivena, so je itekako uticala na razvoj naše civilizacije. So je korišćena kao sredstvo kako bi se hrana sačuvala od kvarenja, što je u to vreme bilo od vitalnog značaja. Bila je i jeste trgovačka roba ali je isto tako prisutna u razvoju ljudske kulture, religije, društvenih odnosa pa čak i političkog uređenja.
Stara Grčka, Kina i Rim...

U staroj Kini plaćao se porez na so i ona se koristila kao sredstvo plaćanja. Platu u soli su jedno vreme dobijali i vojnici velike Rimske imperije po kojoj su se gradili putevi kako bi upravo olakšali prevoz soli do slavnoga Rima. U antičkoj Grčkoj so je imala vrednost ljudskog života jer su je stari Grci koristili kao sredstvo plaćanja za robove, a koristili su je i u svojim verskim ritualima.

So u hrišćanstvu

U hrišćanstvu je so poređena, gotovo izjednačena sa samom suštinom vere - što je so u materijalnom svetu, to je vera u duhovnom. I sam Hrist je svojim sledbenicima rekao: "Vi ste so zemlji, ako so obljutavi, čime će se osoliti? Ona već neće biti ni za šta osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze". U našoj tradiciji je i dalje jedan od najvećih izraza poštovanja i dobrodošlice kada nekome ponudite hleb i so.
Stara Grčka, Kina i Rim...

U staroj Kini plaćao se porez na so i ona se koristila kao sredstvo plaćanja. Platu u soli su jedno vreme dobijali i vojnici velike Rimske imperije po kojoj su se gradili putevi kako bi upravo olakšali prevoz soli do slavnoga Rima. U antičkoj Grčkoj so je imala vrednost ljudskog života jer su je stari Grci koristili kao sredstvo plaćanja za robove, a koristili su je i u svojim verskim ritualima.

So u hrišćanstvu

U hrišćanstvu je so poređena, gotovo izjednačena sa samom suštinom vere - što je so u materijalnom svetu, to je vera u duhovnom. I sam Hrist je svojim sledbenicima rekao: "Vi ste so zemlji, ako so obljutavi, čime će se osoliti? Ona već neće biti ni za šta osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze". U našoj tradiciji je i dalje jedan od najvećih izraza poštovanja i dobrodošlice kada nekome ponudite hleb i so.
Vredna kao zlato

So je, pored sredstva trgovačke razmene, bila i sredstvo kolonijalne moći, zbog nje su izbijali ratovi, sklapali se mirovi... U Starom svetu vredela kao zlato, u srednjovekovnoj istoriji najisplativija trgovačka roba, morska so je u savremenom svetu nezaobilazan prehrambeni proizvod, sastojak mnogih medicinskih i kozmetičkih proizvoda, koja svoju primenu nalazi u više industrijskih delatnosti.

So kao lek

Morska so je prirodna supstanca dobijena isušivanjem morske vode. Pripisuju joj se mnoga lekovita sredstva. Još je Hipokrat neke od svojih pacijenata potapao u rastvor morske soli. Međutim, treba se čuvati prekomerne upotrebe soli, kao kod i svih ostalih prehrambenih proizvoda.

Prednosti morske soli

Ljudski organizam ne može da funkcioniše bez soli. A od svih postojećih soli, morska je za ljudsko telo najzdravija! Većina kuvara smatra da morska so ima bolji ukus i finiju teksturu nego veštački stvorena ili kamena so.

Zato neka vaš izbor bude morska so Panonija So!


Izaberite pravo zrno života jer i malo zrno pravi veliku razliku!