MORSKA SO - PANONIJA SO

MORSKA SO


SITNA MORSKA SO


Sitna jodirana morska so sa najmanje 97% natrijum-hlorida (NaCl)
KAKO ČUVATI:
Na suvom i hladnom mestu, relativne vlažnosti do 85% i temperaturi oko 20 stepeni Celzijusa
ROK UPOTREBE:
36 meseci od dana proizvodnje
100% Prirodno + Bez dodatka veštačkih boja i aroma

KRUPNA MORSKA SO


Krupna jodirana morska so sa najmanje 97% natrijum-hlorida (NaCl)
KAKO ČUVATI:
Na suvom i tamnom mestu, relativne vlažnosti do 85% i temperaturi oko 20 stepeni Celzijusa
ROK UPOTREBE:
Najbolje upotrebiti u roku od 1 godine od datuma jodiranja. Datum jodiranja označen na pakovanju.
100% Prirodno + Bez dodatka veštačkih boja i aroma