SO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA - PANONIJA SO

SO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA


SO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA, KESA 5 kg


Sadrži natrijum-hlorida najmanje 97% i najmanje 38 mg/kg joda. So se koristi prema potrebi i vrsti životinje.
KAKO ČUVATI:
Na suvom i hladnom mestu, relativne vlažnosti vazduha do 85% i temperature oko 20 stepeni Celzijusa.
ROK UPOTREBE:
3 godine od datuma proizvodnje i jodiranja

SO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA, KESA 10 kg


Sadrži natrijum-hlorida najmanje 97% i najmanje 38 mg/kg joda. So se koristi prema potrebi i vrsti životinje.
KAKO ČUVATI:
Na suvom i hladnom mestu, relativne vlažnosti vazduha do 85% i temperature oko 20 stepeni Celzijusa.
ROK UPOTREBE:
3 godine od datuma proizvodnje i jodiranja

SO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA, KESA 25 kg


Sadrži natrijum-hlorida najmanje 97% i najmanje 38 mg/kg joda. So se koristi prema potrebi i vrsti životinje.
KAKO ČUVATI:
Na suvom i hladnom mestu, relativne vlažnosti vazduha do 85% i temperature oko 20 stepeni Celzijusa.
ROK UPOTREBE:
3 godine od datuma proizvodnje i jodiranja