A SÓRÓL - PANONIJA SO

A SÓRÓL

Legyetek az élet sója !

Só és viz nélkül nincs élet ! A só egy olyan alaptermék, amely nélkül az ember fennmaradása lehetetlen. Ez miatt, a sónak rendkivüli szerepe van, volt és lessz.
Az elmúlt 10 000 év során a civilizáció fejlődésében a sónak rendkivüli szerep jutott. Hasznalták az élelmiszerek tartósitására, kereskedelmi termékként nagy hatást gayakorolt a kultúrára, vallásra, társadalmi és politikai berendeszkedésre egyaránt.
Az ősi Kinában az adótartozást sóban róták le, valamint fizetőezközként is igénybe vették. A római birodalom katonái zsoldját sóban fizették és sószállitás célyából utak is épültek Róma felé. Az Ógörög kultúrában sóval vásároltak rabszolgát és vallási szertartásokat is végeztek. A kereszténységben a só azonos a hit szent titkával. Jézust tanitványinak ezt mondta ;” Ti vagytok a föld sója, de ha a só izét veszti, ugyan mivel sózzák meg. Nem való már egyébbre, minthogy kidobja és széttapossa az ember”. Hagyományainkban a só és a kenyér felajánlása a vendégszeretet és a tisztelet jelképe.
A kereskedelem lebonyolitása melett, a sónak szerepe volt a gyarmattartó háborúk kirobbanásában és békék megkötésében egyaránt. Az óvilágban, mint legkeresetebb kereskedelmi cikknek azonos értéke volt az arannyal. Napjainkban a tengeri sót étkezésre, gyógy és kozmetikai termékek készitésére, valamint ipari tevékenységre használják.
A tengeri só a tengerviz kiszáritásával keletkezik, számos gyógytulajdonsággal bir. Hipokrátész a betegeit sós oldatban gyógyitotta. A túlzott sóhasználat káros az egészségre.
Az emberi szervezet só nélkül müködőképtelen. Számos konyhamester a tengeri só izét tartja a legkiválóbbnak.
Legyen az Ön választása a tengeri Panónia só !

Válassza az élet szemcséjét, mert kicsi a tengeri só, de erős !